Μη κατηγοριοποιημένο

Whenever sad, travel!

by

Με απόλυτη, πλέον, σιγουριά σου λέω ότι κάθε φορά που αισθάνομαι πιεσμένη ή στενοχωρημένη ή θέλω να ξεπεράσω μια δύσκολη κατάσταση, ένα πράγμα σκέφτομαι…